Algemene Voorwaarden

Je leest hier hoe wij van Het Opstellingenlab met jou omgaan. Wat je van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten. 

Benamingen

Opdrachtgever: diegene die aan Het Opstellingenlab de opdracht geeft (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).
Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een opstellingendag of -workshop, opleiding of coaching e.d.

Contact en bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per e-mail of voicemail, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd)..

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Het Opstellingenlab zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Het Opstellingenlab kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Het Opstellingenlab te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, medicijn- en alcoholgebruik, en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

Annulering van coaching

Wanneer je niet kan komen op een individuele afspraak, dien je dat minimaal 48 uur voor de afspraak door te geven.

Wanneer je niet minimaal 48 uur tevoren afzegt of niet verschijnt op een afspraak, worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Annulering van opstellingendagen en -workshops 

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je annulerings- en administratie kosten verschuldigd. Voor de opstellingendag of -workshop is dit € 25,-

  • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de opstellingendag of -workshop, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
  • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Wanneer Het Opstellingenlab, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

Planning van opstellingendagen en -workshops

Het Opstellingenlab heeft het recht de data en/of tijden van een opstellingendag of -workshop te wijzigen.

Wanneer een oopstellingendag of -workshop tussentijds onderbroken moet worden, zullen wij ons best doen om de opstellingendag of -workshopte laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

Intellectueel eigendom

Op door Het Opstellingenlab verstrekte cursusmaterialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.
Wanneer ergens een Creative Commons (CC) licentie vermeld staat, heb je voor dat deel toestemming onder voorwaarde van de betreffende CC licentieregel.

Betalingen

Bij coaching ontvang je achteraf een factuur.
Bij inschrijving voor een opstellingendag of -workshop ontvang je de factuur vooraf.

Wanneer je een factuur ontvangt van Het Opstellingenlab dien je die binnen 14 dagen te betalen.

Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaatsen we je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benaderen we degene die boven aan de wachtlijst staat.

Ethiek en klachten

Wanneer je niet tevreden bent over een dienst, dien je dit binnen 14 dagen per mail of schriftelijk te melden. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Aansprakelijkheid

Het Opstellingenlab is niet aansprakelijk voor schade bij de Deelnemer en/of Opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
  • doordat Het Opstellingenlab is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, opstellingendag of -workshop.

Indien Het Opstellingenlab wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Het Opstellingenlab geen rechten ontlenen.

Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn vindbaar op de website https://opstellingenlab.nl. Ze zijn ook gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

Privacy

Hoe wij omgaan met dat wat we over jou te weten komen staat beschreven in het privacybeleid van Het Opstellingenlab.

Nieuwsgierig?

Neem contact op.

Vul alsjeblieft je naam in
Vul alsjeblieft je emailadres in Het emailadres is niet correct
Vul hier alsjeblieft je bericht in

Het Opstellingenlab

Ervaar de kracht van (familie)opstellingen.


Telefoon

085 060 1979

Mail

eelco@opstellingenlab.nl

Postadres

Pythagorasstraat 60 B

1098 GD Amsterdam

KvK

30266165

Binnenkort....

Opstellingendag

Woensdag 11 september in Utrecht 

Meer informatie...

Het Opstellingenlab